Book demoburger-menu
Product icon
Dokumenter

Håndter alle dokumenter, enten det er kontrakter eller FDV.

Del relevante dokumenter som kjøpekontrakter, byggspesifikasjoner eller FDV med kjøpere eller andre prosjektdeltagere. Lag nye mappestrukturer eller last eksisterende mapper og dokumenter rett inn i vår løsning - det funker på hele FDVen også.

Tilpass tilgangsrettigheter ned til det enkelte dokument, og håndter tilganger til både kjøpere og styret. Vår løsning tar hånd om automatisk lagring av viktige dokumenter som befaring- og overtakelsesprotokoller, endringsmeldinger, og signerte tilvalgsdokumenter, noe som sikrer at all nødvendig informasjon er lett tilgjengelig og godt organisert.

Utforsk våre mest populære funksjoner