Book demoburger-menu

Brukervilkår

Disse brukervilkårene ("Vilkårene") styrer forholdet vårt med sluttbrukere ("deg") som bruker plattformen vår (som definert nedenfor).

Plattformen tilbys av Journey Technologies AS (organisasjonsnummer 927 716 151) ("Journey", "vi", "oss"). For god orden skyld gjelder disse vilkårene separat og i tillegg til lisensavtalen vi har inngått med selskaper som opererer innenfor eiendoms- og byggebransjen ("Kunder").

Du får gratis tilgang til plattformen fordi du er godkjent av en Kunde du er tilknyttet. Vær oppmerksom på at brudd på disse vilkårene kan føre til avslutning av en lisensavtale med en Kunde. Hvis du av en eller annen grunn har fått tilgang til plattformen vår uten forutgående godkjennelse fra en Kunde, vennligst avslutt bruken umiddelbart og kontakt oss.‍

Plattformen kan inkludere lenker til tredjeparts nettsteder eller applikasjoner. Slike nettsteder eller applikasjoner er underlagt separate vilkår og betingelser levert av den relevante tredjeparten. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på slike nettsteder og applikasjoner.

Om plattformen

Arrow

Plattformen er en nettside- og mobil-app som vi gjør tilgjengelig via nettleseren din og et app-basert grensesnitt som er tilgjengelig for nedlasting.

Du velger selv om du vil bruke nettbasert eller app-basert grensesnitt, eller begge deler. Plattformen muliggjør sømløs samhandling og samarbeid mellom aktører og deltakere i nybyggprosjekter. Du kan blant annet kommunisere med involverte aktører, laste opp avtaler eller andre dokumenter, gjøre tilvalg, administrere reklamasjoner og endringsforespørsler, motta tilbud fra underleverandører og motta tilbud for digital signering.

Du erkjenner og samtykker i at vi kan oppdatere plattformen fra tid til annen, og at dette kan medføre endringer eller avvikling av moduler, funksjoner eller funksjonalitet.

Forholdet til andre parter

Arrow

Vi diskuterer ikke eller gir råd om problemer knyttet til byggevirksomhet. Følgelig er entreprenøren, underentreprenøren eller andre tredjeparter som selger varer eller tilbyr tjenester på eller gjennom plattformen, ansvarlig for alle tjenester, råd, varer eller lignende som tilbys gjennom plattformen.

Journey er ikke ansvarlig for riktigheten eller fullstendigheten av informasjon som formidles på eller gjennom plattformen. Hvis du oppdager informasjon som er unøyaktig eller ufullstendig, vennligst ta kontakt med den relevante leverandøren av informasjonen.

Din brukerkonto

Arrow

For å bruke plattformen, må du ha mottatt en invitasjon fra oss, en Kunde eller en kollega som har opprettet en bedriftsprofil, og deretter registrert din egen brukerkonto på plattformen.

Når du registrerer kontoen din, vil vi be deg om å oppgi nødvendige opplysninger. Du må ta alle rimelige skritt for å beskytte påloggingsnavnet og passordet ditt. Dette inkluderer å ikke avsløre dem til andre personer, ikke forlate enheten din uten tilsyn når du er logget på plattformen, og ikke beholde en fysisk oversikt over brukernavnet og passordet ditt. Du må sørge for at informasjonen er korrekt.

Du har ikke lov til å registrere en konto med informasjon som tilhører andre. Du er utelukkende ansvarlig for alle handlinger på kontoen din, inkludert alle bestillinger, kjøp, avtaler og lignende.

Betaling

Arrow

Bruken av plattformen er kostnadsfri for sluttbrukere.

Databeskyttelse

Arrow

For å muliggjøre bruk av plattformen, må vi motta, bruke og lagre noe av dine personlige data. For mer informasjon om vår behandling av personopplysningene dine, henviser vi til personvernspolicyen vår tilgjengelig på nettsiden vår.

Immaterielle rettigheter

Arrow

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som en overføring eller tildeling av noen immaterielle rettigheter til deg. Spesielt beholder Journey all rett og interesse i alle immaterielle rettigheter knyttet til plattformen.

Misbruk av plattformen

Arrow

All bruk av plattformen skal være i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lover og forskrifter. Enhver overtredelse av disse vilkårene eller annen uakseptabel oppførsel, som fritt bestemt av Journey, vil bli betraktet som misbruk av plattformen. Vi forbeholder oss retten til å hindre eller stoppe slikt misbruk. Hvis vi mistenker slik misbruk, har vi rett til å slette eller deaktivere kontoen din som sluttbruker.

Ansvarsfraskrivelse

Arrow

Din bruk av plattformen er på egen risiko. I den grad tillatt av gjeldende lov: Informasjon og tjenester som tilbys via plattformen gis "som den er" og "som tilgjengelig" og uten noen garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått. Vi gir ingen garantier for at plattformen vil være uavbrutt, sikker eller feilfri, eller at informasjonen vil være nøyaktig, tilstrekkelig, aktuell eller fullstendig. Vi kan til enhver tid og uten varsel endre plattformen, eller holde tilbake, suspendere eller begrense tilgangen til hvilken som helst tjeneste tilgjengelig gjennom plattformen. 

Vi fraskriver oss uttrykkelig ansvar som har sitt grunnlag i, eller oppstår som følge av, informasjonen som blir benyttet gjennom plattformen.

Vi påtar oss ikke ansvar for konsekvensene, direkte eller indirekte, av handlinger eller manglende handling basert på informasjonen tilgjengelig gjennom plattformen.

Ansvarsbegrensning

Arrow

To the extent permitted by law, unless caused by our gross negligence or wilful misconduct, we will not be liable to you or any third party for any direct, indirect, or consequential costs, claims, demands, actions, losses, damages, or other liabilities resulting from:

  • Your use of the Platform.
  • Any unauthorized use of your user name and password.
  • Any delay or loss of access to, or use of the Platform at any time, or any fault or error in the design, content, or engineering of the Platform and third party services.
  • Any suspension or restriction of any service available through the Platform.
  • Malfunction of any equipment or system, or any network link failure or any cause or event reasonably beyond our control.

Lovvalg og tvist

Arrow

Med forbehold om gjeldende lov skal vilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist, kontrovers eller påstand som oppstår ut av eller i forbindelse med vilkårene, skal underlegges Oslo tingrett.

Kontaktinformasjon

Arrow

Spørsmål knyttet til disse vilkårene kan rettes til Journey ved å bruke følgende kontaktinformasjon: Hello@journeyapp.tech

Endring av vilkår

Arrow

Vi kan fra tid til annen endre vilkårene uten forutgående varsel. Den nyeste versjonen av vilkårene vil alltid være tilgjengelig på nettsiden vår og i plattformen.

Din fortsatte bruk av plattformen indikerer samtykke til å være bundet av de endrede vilkårene. Hvis du er uenig i endringene, kan du avslutte bruken av plattformen.