Sekretesspolicy

De här rättningslinjerna gäller för behandling av personupplysningar som samlas in på den här hemsidan och behandlas av Journey Technologies AS, 927 716 151, Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo, Norge (hädanefter refererat som “Bolaget” eller “Vi”).

Vi ansvarar för behandling av dina personupplysningar. Vi bryr oss om din integritet och är förpliktade att skydda dina personliga uppgifter. Dessa rättningslinjer beskriver vilken information vi samlar in, vår behandling eller dina personupplysningar och dina rättigheter.

Marketer Real Estate Technologies AS (“Marknadsförare”) driver den här hemsidan och behandlar dina personupplysningar på våra vägnar. De är därmed vår processor.

Vad är syftet med behandlingen?
Hemsidan promoterar ett bostadsprojekt, med mål om att förmedla information om projekt, förmedla kontaktförfrågningar och registrera intressenter för klienten. Vårt ändamål med att behandla dina personupplysningar är att ge dig relevant information och för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte använda dina personupplysningar till andra föremål så länge du inte samtycker till det.

Vilken information samlas in och behandlas?
Informationen som samlas in och behandlas om dig är informationen du väljer att dela med oss genom att fylla i och skicka in t.ex ett kontaktschema, registrera dig för nyhetsbrev eller om du registrerar dig som intressent för en bostad eller ett projekt.
Informationen kan inkludera namn, adress, postnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, kommentarer, samtycke, bostad/bostäder du är intresserad i osv.

Vad är det juridiska grundlaget för behandling?

Det är frivilligt för de som besöker hemsidan att uppge sina personuppgifter i förbindelse med tjänster som att motta nyhetsbrev, intresseanmälan för ett projekt eller bostad osv. Våra rättsliga grunnlag för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke (GDPR art. 6.2.a), att behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som du är part i (GDPR artikel 6.1.b) eller att behandlingen är nödvändig för föremålet med de legitima intressen som förföljs av Ciputra Group (GDPR art. 6.1) .f).

All användning av våra tjänster är frivillig. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss eller marknadsförare via kontakt detaljerna uppgett i den här deklarationen, för exempel mottak av nyhetsbrev.

Hur delas och uppbevaras dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag, tills du häver samtycket eller tills det inte längre är nödvändigt för föremålen nämnt tidigare i schemat. Lagring utöver det kommer endast ske där detta krävs av oss enligt lag eller genom beslut från myndighet.

I tillägg till Marketer (som driftar denna hemsida), kommer vi eller Marketer kunna engagera tredjepart för att leverera tjänster till dig, t.ex att skicka ut nyhetsbrev och framtidsutsikter. I såna tillfällen ingås databehandlings avtaler med tredjepart där det säkerställs att deras behandling av dina personuppgifter är i samsvar med dessa rättningslinjer och gäldande integritetbestämmelser.

Dina personuppgifter kommer också delas och användas internt i vår organisation, dvs, i Experience Invest.

Dina personupplysningar kommer också delas med tredjepart i den grad det är ett krav enligt lag eller vid bestämmelser från offentlig myndighet.

Dina rättigheter och gällande lagar
I den grad vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt till insyn och rätt till begränsning av behandlingen. Du har också rätt till att motta dina personuppgifter i ett strukturerar och vanligt använt format läsbart av maskin. Du har också rätten att överföra dina personuppgifter till en annan behandlingsansvarig (dataportabilitet). Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständig, kan du också be oss korrigera eller radera informationen. Du har rätt till att klaga till relevant tillsynsmyndighet för behandling utförts i strid med reglerna.

Hur säkras informationen?
Vi strävar efter att säkerställa att all kommunikation och lagring sker i enlighet med etablerade standarder och praxis för informationssäkerhet, inkluderat användning av SSL-kryptering där det stöttas. Dessutom använder vi enbart erkända underleverantörer som tillfredsställer våra säkerhetskrav och ingår bearbetningsavtaler där det är nödvändigt eller lämpligt.

Om ett (eventuellt) brott brott mot gällande integritetslagstiftning upptäcks, kontaktar vi de berörda parterna och den relevanta tillsynsmyndigheten, i den mån sådan anmälan krävs enligt tillämplig integritetslagstiftning (inkluderat GDPR).

Kontakt
Om du önskar veta mer om, korrigera eller radera dina personuppgifter, utöver dina rättigheter eller har andra frågor i förbindelse med behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Marketer på support@marketer.tech. Vi kan också kontaktas på https://journeyapp.tech/se/kontakt