Om oss

I Journey Technologies har vi som mål å gjøre kundereisen til kjøpere av nye boliger fantastisk. Dette gjør vi ved å utvikle digitale verktøy som forenkler den viktige fasen etter at en ny bolig er kjøpt, til den faktisk er overlevert. Verktøy som er like nyttige for byggherre og prosjektledere som for kjøperen.

Kjøp av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. Bare i Norge bygges det årlig 25.000 nye boliger til forventningsfulle og entusiastiske kjøpere. Kjøpere som i alle år har vært misfornøyde med kundereisen fra kjøp til innflytting. Informasjon som forsvinner på veien, kommunikasjon i utallige kanaler, uoversiktlige deadlines og for lite oppfølging. Sånn trenger det ikke lengre å være!

Journey Technologies er inkubert av eiendomsutvikleren Atlas Utvikling. Som en moderne og teknologidrevet eiendomsutvikler, ble kundereisen til kjøperen fort et viktig tema. Da vi oppdaget at det ikke eksisterte noen gode løsninger i markedet som tok for seg problemene vi støtte på i ettersalgsprosessen, så vi oss nødt til å utvikle dette selv.

Vi ønsker nå å dele denne kraftfulle og innovative teknologien med boligutviklere over hele verden. Ved å lansere Journey Technologies ønsker vi å redusere friksjonen mellom kjøper og selger av nye boliger. Vi ønsker å tilby boligutviklere av alle størrelser et moderne, enhetlig og data-drevet verktøy for å lede prosjektene på en bedre måte. Samtidig er løsningen designet for å gi kjøperne en digital ende-til-ende opplevelse som lar dem følge sitt fremtidige hjem fra kjøpet er gjort til de har flyttet inn. En opplevelse de færreste opplever to ganger.