Journey er laget av boligutviklere, for boligutviklere

Perioden etter kontraktsinngåelse er svært viktig for boligkjøpere. Det er knyttet mye spenning, usikkerhet og forventninger til det som for de aller fleste er en stor finansiell og emosjonell investering. Samtidig blir denne viktige kundereisen ofte nedprioritert av boligutviklere. I de fleste tilfeller ligger ferdigstillelse av prosjektet og endelig overtagelse av den aktuelle enheten fortsatt langt frem i tid. En tid hvor prosjektledere har hendene fulle med å følge opp fremdrift på byggeplass. Erfaringene Atlas Utvikling opparbeidet seg gjennom egne boligprosjekter dannet grunnlaget for etableringen av Journey.
At det er representanter for bransjen selv som skaper løsningen er både naturlig og betryggende. I tillegg til visjonen om en fantastisk kundereise for kjøper, skal Journey optimalisere og skape både kortsiktige og varige verdier gjennom ettersalgsprosessen. Denne fasen har representert en utfordring for boligutviklere generelt, og bransjen som helhet scorer bekymringsverdig lavt på kundetilfredshet relatert til aktuell periode. Journey argumenterer for at tjenesten skal kunne forbedre prosjektmarginer med så mye som 10% basert på effektivisert administrasjon av kundene og økt omfang av godt organisert mersalg av tilvalg og oppgraderinger. Samtidig bygges den stadig viktigere merkevaren til utbygger som gir utallige langsiktige gevinster.
«Vi har selv opplevd store utfordringer med å opprettholde tett og effektiv kundeoppfølging i våre egne prosjekter, og tydelig erfart at det frem til nå ikke har eksistert gode løsninger for å sette denne prosessen i system. Med Journey ønsker vi å tilgjengeliggjøre et smart, heldigitalt verktøy som håndterer denne kritiske fasen fra start til slutt. Videre skal vi bidra til økte marginer sørger for at kundene i vår bransje generelt skal oppleve bedre oppfølging og økt tilfredshet enn hva tilfellet er i dag», fortsetter Andresen.

Boligutviklere i Norge i dag varierer i størrelse fra gigantiske konsern til organisasjoner med svært lett bemanning. Journey er derfor tilgjengelig både som en løsning der man administrerer alt selv eller man kan la Journey sine dedikerte og eiendomskompetente kundekonsulenter håndtere den løpende kundeoppfølgingen på utbyggers vegne.

Co-founder og partner i Atlas Utvikling, Magnus Viermyr, kommenterer: «Vi startet selv som en lettbent og operativ organisasjon, og ville så absolutt kunne hatt behov for å sette denne delen av virksomheten ut til eksterne eksperter innenfor et system vi stolte på. Og slik tror vi det er med mange mindre aktører i dag. For de større aktørene vil det imidlertid være mange fordeler med å bygge opp både kompetanse og bemanning selv for å oppnå full effekt gjennom Journey-plattformen. For oss ga det uansett mening å utvikle en tjeneste som tilbyr begge alternativene.»

Journey er nå tilgjengelig i markedet for boligutviklere i alle størrelser, og løsningen er allerede tatt i bruk og i ferd med å installeres hos en rekke aktører.
Dessverre er det mange boligutviklere som svikter i denne fasen, da et ensrettet fokus på selve salget i stor grad overskygger verdiskapende muligheter i ettersalgsperioden og ikke minst den antatte verdien av de langsiktige kundeforholdene. Verdien av merkevaren til utbygger har blitt neglisjert av altfor mange, nesten i så stor grad at det trekker hele næringen ned", uttaler Christer Andresen, daglig leder i Atlas Utvikling AS.
Prøv Journey idag

Er du klar til å effektivisere dine prosesser?
Laget av boligutviklere, for boligutviklere