Oppdag effekten av Journey

Fordelene ved bruk av Journey for deg som utbygger er betydelige. Vi påstår at ettersalgsprosessen ved omsetning av enheter i nybygg til privatpersoner kan forvandles fra en tidskonsumerende og lite verdiskapende prosess til en viktig del av kjernevirksomheten for boligutviklere. Vårt estimat er at boligutviklere kan forbedre sine marginer på prosjekter med minimum 10% ved å digitalisere også den viktige prosessen etter salg og samtidig forbedre kjøpsopplevelsen for sine kunder og øvrige interessenter.
Den anslåtte økningen i marginer er hovedsakelig drevet av:

  • Redusert arbeidskostnad ved automatisering av manuelle prosesser. Du kan legge til rette for at teamet ditt forbedrer effektiviteten og bevarer fokus på verdiskapende arbeidsoppgaver ved å digitalisere og automatisere tradisjonelt tidkrevende og manuelle funksjoner. Det blir også lettere for dere som boligutvikler å følge opp og måle ulike justeringer og tiltak for å bedre marginer på både enhets- og prosjektnivå.

  • Færre klager og tvister fra boligkjøpere. Ved å gjennomføre jevnlige kundeundersøkelser og ha hyppig kontakt med kundene dine, vil du effektivt kunne avdekke områder for forbedring og lettere håndtere og forhindre situasjoner som ellers kunne ha eskalert til mer fastlåste tvister.

  • Økte marginer ved salg av tilvalg og oppgraderinger gjennom ehandelsløsninger. Med enkel tilgang på både mobil og datamaskin får kunden en brukervennlig mulighet til å gjøre seg kjent med de ulike tilvalg- og oppgraderingsmulighetene som er tilgjengelige. Prosessen har kunden i fokus og gjør det til en fornøyelig og positiv oppgave å skulle skape sitt fremtidige hjem, fremfor dagens situasjon der det av mange boligkjøpere oppleves som uoversiktlig og vanskelig. Relevant statistikk og inspirasjon fra hva andre boligkjøpere i samme byggeprosjekt eller i tilsvarende situasjoner velger gir nyttig innsikt til kunden som skal ta sine valg. Når dette blir kombinert med digitale administrasjonsløsninger for selve håndteringen, øker omfanget av mersalg og oppgraderinger, samtidig som marginene på denne stadig viktigere delen av totalsalget forbedres kraftig.

  • Økt kundetilfredshet påvirker verdien av merkevaren som igjen fører til høyere salgsrater. Tar du vare på dine kunder vil de verdsette din merkevare som utbygger høyere, de vil gi deg gode anmeldelser og de vil lettere velge å gjøre gjenkjøp selv. Journey er designet for å gi kjøpere av nybygg en digital ende-til-ende kundereise som gjør det enkelt å følge med på prosessen helt fra et kjøp er gjort til etter at de har flyttet inn i boligen. Dette bidrar til optimal toveis kommunikasjon og at kunden føler seg ivaretatt til enhver tid.

  • Raskere tilbakemeldingssykluser og mer pålitelige data som tilfører bedre innsikt til fremtidige prosjekter. Løsningen samler alle prosjektrelaterte KPIer på ett samlet sted og det produserer data-drevne observasjoner og resultater for de involverte. Du som boligutvikler får mer kunnskap om dine kunder på både aggregert og individuelt nivå, hvilke tilvalg og oppgraderinger som selger best, relevante mønstre i klage- og reklamasjonssaker, samt en rekke andre forhold - alt for at du skal kunne ta bedre og mer verdiskapende avgjørelser i fremtiden.
Prøv Journey idag

Er du klar til å effektivisere dine prosesser?